Consult Consortium
Praha/Bratislava/Warszawa- burzymy granice w biznesie

Kompleksowe usługi prawno-biznesowe w Czechach i na Słowacji

O nas
Consult Consortium - CC - to specjalistyczna jednostka świadcząca usługi doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego w języku polskim w Czechach i na Słowacji. CC to również kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw m.in. prawa handlowego i umów handlowych, prawa konkurencji, prawa pracy, nieruchomości, zamówień publicznych i pomocy publicznej.
Oferujemy również dopasowanie księgowe, dopasowanie marketingowe, badanie rzetelności firm, outsourcing, prowadzenie przedstawicielstw handlowych, rozmów handlowych i tłumaczena.
Współpracownicy
Wykonując nasze czynności wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe naszych współpracowników i doradców oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych zasobów i bazy wiedzy. Dzięki szerokiej bazie naszych współpracowników możemy zagwarantować indywidualne podejście do zagadnień naszych klientów, rozwiązywać problemy zanim nastaną lub podjąć się działań w momencie kiedy już problemy nastały.
Sidebar menu
Text box
Zakres działalności
 
Oferujemy Państwu prawie 30 lat naszego doświadczenia z Czeskiego i Słowackiego rynku. Nasza oferta wynika analogicznie z tego co osobiście tworzyliśmy i doświadczyliśmy. Dlatego nieograniczamy zakresu naszych usług na konkretny sektor ale prowadzimy program specjalizacji branżowych. Odnotowaliśmy osiągnięcia w usługach świadczonych dla małych i średnich przedsiąbiorstw, w branży instytucji finansowych, instytucji publicznych, szeroko pojętej branży służby zdrowia, w branży elektrotechnicznej, górniczej, hutniczej, paliwowej oraz hotelarskiej i nieruchomości. Usługi prowadzimy dwu- lub trzy- języcznie i są częścią usługi kompleksowej bez dodatkowych opłat za bieżące tłumaczenia podczas świadczenia naszych usług /nie dotyczy prac tylko tłumaczeniowych/.


   
Terytorium działania
Nasze usługi są skierowane do polskich podmiotów zamierzających wstąpić na czeski lub słowacki rynek, również dla firm będących na tych rynkach ale borykających się z różnego rodzaju barierami czy niedogodnościami.


© Radek Blaszczyk
Template design by Andreas Viklund
Mgr. Tomasz Pustówka

e-mail: info@pustowka.cz, tel. +420775123166
Ing. Dariusz Błaszczyk

e-mail: blaszczyk@seznam.cz, tel. +420602709200

Adres korespondencyjny:

160 00 Praha 6, Thákurova 531/4, Republika Czeska
- badanie firm, kontrola rzetelności
- outsourcing pracowników i usług
- prowadzenie przedstawicielstw
- prowadzenie rozmów handlowych
- tłumaczenia przysięgłe, sądowe i handlowe
- doradztwo podatkowe
- zarządzanie ryzykiem
- doradztwo finansowe i dopasowanie księgowe
- konsulting i dopasowanie marketingowe
- kancelaria prawnicza
Nasze usługi :